Ansökan om specialkost - Hjalmar Lundbohmsskolan Kiruna

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I Lapplands Kommunalförbund ska alla elever få en näringsriktig, varierad och god mat. Det är viktigt med en bra kommunikation mellan hemmet och skolan/förskola för att skapa en trygg måltid för elever med allergier eller andra specialbehov kring maten.

Vårdnadshavare samt myndig elev kan här:

  • ansöka om specialkost i gymnasium
  • anmäla förändring gällande specialkost, exempelvis vid byte av skola, eller förändrat behov av specialkost
  • anmäla tillfälligt uppehåll i specialkost, exempelvis vid sjukdom, ledighet, frånvaro på grund av studiebesök, prao eller liknande
  • avanmäla specialkost, exempelvis om besvär som krävde specialkost har försvunnit

Viktig information: Handläggare vid Måltidsverksamhet tar emot din ansökan. Du får besked om vilket beslut som fattas. Måltidsverksamhet informerar även det aktuella köket om beviljad specialkost. När en specialkostansökan blivit beviljad tar det normalt 3 vardagar innan specialkosten serveras. Om beviljad specialkost inte hämtas (äts) under en period av två veckor i följd kommer tillståndet till specialkost att upphöra. Medicinska skäl till specialkost ska styrkas med giltig handling (intyg) från behandlande läkare.

Du kommer att få signera din ansökan med E-legitimation.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa