Visselblåsning

LÄS MER

Lapplands kommunalförbunds visselblåsarfunktion är en e-tjänst för att rapportera om oegentligheter eller andra allvarliga missförhållanden inom Lapplands kommunalförbund. Du kan välja att vara anonym, e-tjänsten registrerar inte vilken dator eller mobil enhet du använder när du skickar in din anmälan. Uppger du namn eller kontaktuppgifter kan din anonymitet inte garanteras.

En visselblåsning kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller på annat sätt olämpliga. Anmälningar kan till exempel avse misstänkt korruption, andra ekonomiska oegentligheter, förtroendeskadliga bisysslor eller ageranden, missförhållanden som påverkar enskildas liv och hälsa, brister i säkerheten på arbetsplatsen eller allvarliga former av diskriminering eller trakasserier inom Lapplands kommunalförbund.

För att omfattas av visselblåsarlagens särskilda skydd ska missförhållandet vara av allmänt intresse. Dit räknas i de flesta fall inte en enskild persons arbets- eller anställningsförhållanden.

Visselblåsarfunktionen ska inte användas för att anmäla mindre felaktigheter eller allmänt missnöje och klagomål. Då är du i stället välkommen att kontakta respektive verksamhet inom förbundet, kontaktuppgifter hittar du här.

Läs mer om visselblåsarfunktionen, lagen och hur anmälan hanteras: 
https://lapplands.se/sv/Kansli/visselblasarfunktion/

 

Att göra en anmälan

För att göra en anmälan går du in på nedanstående webbplats (se länk nedan) och fyller i ett formulär med relevant information. Rapportering av missförhållanden kan göras muntligt genom att lägga in en ljudfil eller lämna information om du önskar bli kontaktad per telefon. Det är även möjligt att rapportera vid ett fysiskt möte. All information om hur du går tillväga vid rapportering får du via formuläret.

Ärendet tas emot av en intern utredningsfunktion inom Lapplands kommunalförbund där ärendet utreds och behandlas. De personer som arbetar i de interna rapporteringskanalerna har en oberoende ställning i förbundet och har mandat att inleda och avsluta utredningar utan verksamhetsutövarens godkännande. Utredningsfunktionen består av personalstrateg, personalkonsult, controller samt upphandlingssamordnare.

 

Att göra en skriftlig anmälan

OBS! För att skydda din identitet, rekommenderar vi dig att:

1. Använda en dator utanför din arbetsgivares nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.

2. Starta en Webbläsare samt kopiera och klistra in nedanstående länk i en inkognitoflik i din webbläsare.

https://lapplands.enamnd.se/oversikt/overview/4

3. Starta sedan E-tjänsten och fyll i informationen du vill rapportera. Skicka sedan in rapporten.

4. Stäng webbläsaren.

 

Att muntligt göra en anmälan

I händelse av att du vill rapportera något muntligen finns ytterligare två möjligheter.

1. I E-tjänsten finns möjlighet att ladda upp en ljudfil med det du vill förmedla. Du behöver vid inlämning av en ljudfil lämna samtycke att den interna utredningsfunktionen får hantera inspelningen med tillhörande information.

2. Om du vill rapportera muntligt via telefon till den interna rapporteringsfunktionen, vänligen fyll i kontaktuppgifter i nedanstående ruta.

3. Vill du rapportera vid ett fysiskt möte gör du det via denna E-tjänst där du förmedlar nödvändiga kontaktuppgifter för att visselblåsarfunktionen ska kunna kontakta dig.

Frågor om e-tjänsten

Marcus Fagervall
marcus.fagervall@lapplands.se
0980-70024

Personuppgiftsansvarig

Maj-lis Ejderlof
maj-lis.ejderlof@lapplands.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inga krav finns för denna tjänst.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa